Indien u niet tevreden bent....

Als u bij een mondhygiënist onder behandeling bent of bent geweest, heeft u waarschijnlijk gemerkt dat deze al het mogelijke doet u de hulp te bieden die u nodig heeft. Goed onderling contact is daarbij heel belangrijk. Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over de behandeling die zij krijgen. Toch kan er wel eens iets mis gaan. Bent u ontevreden over bepaalde zaken of heeft u een klacht?
Uw probleem eerst bespreken met de mondhygiënist

Bespreek uw onvrede eerst met uw mondhygiënist.
Misschien komt u er samen al uit als u kenbaar maakt
waarover u ontevreden bent of wat u bij een volgende
behandeling anders wilt. Doe dit niet telefonisch maar
maak een persoonlijke afspraak. Geef bij het maken van
de afspraak aan dat u niet tevreden bent en daar over
wilt praten.
In deze fase komt u met de mondhygiënist meestal tot een oplossing. Bevestig zonodig dat wat u heeft afgesproken schriftelijk aan de mondhygiënist.
Bedenk dat een eerste mondeling overleg met de mondhygiënist een voorwaarde is om een klacht bij het OKM in te dienen.

Uw probleem overleggen met de klachtenfunctionaris

Indien u na het gesprek met de mondhygiënist niet tevreden bent kunt u het probleem voorleggen bij onze klachtenfunctionaris.
Dit is prof. dr. E.C.M. Hakman
U kunt met hem contact opnemen via info@eelcohakman.nl en het probleem of geschil voorleggen.
Meldt u dit vooraf bij uw mondhygiënist, de klachtenfunctionaris neemt na uw gesprek ook contact met uw mondhygiënist op.

Geschillencommissie

Komt u er met de klachtenfunctionaris niet uit? Dan kunt u het geschil voorleggen bij de geschillencommissie.
In deze commissie zitten een aantal professionals die het geschil beoordelen.
De voorzitter van de geschillencommissie is een tandarts-jurist. Er zijn twee commissieleden: een mondhygiënist en een tandarts.De behandeling van een klacht

De geschillencommissie gaat uw klacht behandelen nadat u er met de klachtenfunctionaris niet uit komt. Binnen twee weken na de melding door de klachtenfunctionaris krijgt u een schriftelijke bevestiging. U
krijgt als eerste een melding of u met uw klacht aan het goede adres bent. De mondhygiënist over wie u klaagt moet namelijk ingeschreven staan in het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten en deelnemer van de OKM zijn.
U ontvangt tevens  ter ondertekening een machtigingsformulier. Hiermee geeft u toestemming contact op te nemen met de mondhygiënist over wie u een klacht heeft en - indien het OKM uw klacht behandeld - uw medische gegevens op te vragen. De mondhygiënist zal worden gevraagd een schriftelijke reactie te geven op uw klacht.

De geschillencommissie verzamelt namens de informatie die nodig is. Het kan zijn dat u gevraagd wordt meer informatie te geven. Zowel u als de mondhygiënist kunt de stukken inzien.
Soms wil de geschillencommissie informatie hebben van anderen zoals externe deskundigen. Alle gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld volgens een vaste procedure.
Van de uitspraak van de geschillencommissie worden u en de mondhygiënist op de hoogte gesteld. De geschillencommissie doet bindende uitspraken (met een verplicht karakter) en kan tot € 20.000,- euro aan schadevergoeding uitspreken.
Aan het behandelen van uw klacht zijn voor u als 'klager' geen kosten verbonden.Stichting Onafhankelijke Klachtenbehandeling Mondhygiënisten